Zee-urnen

100% wateroplosbare urne. Deze zee-urne symboliseert de verbondenheid met de zee.